Tuesday, April 18, 2017

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2017:ΚΑΛΑ, ΚΑΛΑ...ΟΛΑ ΚΑΛΑ.ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ.


Εἰς τὸ σχεδὸν ἔρημο πλέον χωριό μου ὅπου πέρασα τὸ Πάσχα, ἡ φράση αὐτὴ ἐπαναλαμβάνεται μονότονα ἀπὸ τοὺς παροδικοὺς ἐπισκέπτες στὰ κινητὰ τους τηλέφωνα ποὺ εἴτε ἦταν κάποτε μόνιμοι κάτοικοι εἴτε ἀπὸ τοὺς ἐπιγόνους τους ποὺ ἐξακολουθοῦν καὶ διατηροῦν τὰ σπίτια τῶν γονιῶν τους. Μιλοῦν περισσότερο στὰ κινητὰ παρὰ ὁ ἕνας στὸν ἄλλο.
Ἡ ἐκκλησία μισογέμισε τὸ βράδυ τῆς Ἀνάστασης καὶ μετὰ σχεδὸν ξαναερήμωσε, ὅπως ὅλη τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ἡ σύνθεση τοῦ ἐκκλησιάσματος ἀντικατοπτρίζει τὴν σοβαρὴ, θανάσιμη δημογραφικὴ κατάσταση.
Μόνον δύο παιδιὰ, καμιὰ δεκαπενταριὰ νέοι μεταξύ 18-40, καὶ ἀπ’ἐκεῖ καὶ πέρα γερουσία ντυμένη μάλλον φτωχὰ, μαζεμένη, σκεπτικὴ, κλεισμένη στον ἑαυτὸ της ποὺ παρὰ ταῦτα ἐξακολουθεῖ νὰ συντηρῇ πάθη καὶ μικρὸτητες ποὺ δὲν ἐπιτρέπει στοὺς σαράντα νὰ ἀνοίξουν τὴν άγκαλιὰ τους στοὺς ἄλλους τόσους.
Λίγα τὰ «Χριστὸς Ἀνέστη» καὶ ἀκόμη λιγότερα τὰ «Ἀληθῶς Ἀνέστη». Μία κροτίδα σκάει καὶ ἡ ἠχὼ ἀναμεταδίδεται ἀπὸ τὴν ἐλατόφυτη πλαγιὰ, ἴσα ἴσα γιὰ νὰ μὴν χαθῇ τελείως ἡ παράδοση.
Στὸν κάμπο τῆς Λαμίας τὰ πράγματα εἶναι πιο ζωηρά, καθὼς φαίνονται βεγγαλικὰ νὰ χρωματίζουν ἐδῶ καὶ ἐκεῖ τὶς θέσεις τῶν πεδινῶν χωριῶν, τῆς Ἡράκλειας, τοῦ Μοσχοχωρίου, τῆς Βαρδάτας, τῆς Ἀνθήλης.
Ὅ,τι ἔδινε ζωὴ στὸ χωριὸ, οἱ νέοι, οἱ ἱστορίες, τὰ χοντροκομμένα ρουμελιώτικα ἀστεῖα, τὰ ἔθιμα, τὰ κοπάδια, τὰ χωράφια, ἔχουν πέσει θύματα τοῦ ἀσύμμετρου πολέμου στὸν ὁποῖο βρισκόμαστε καὶ τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας τοῦ μεταμοντέρνου κόσμου μας.
Ἦταν ἡ ζωὴ καλύτερα τὴν δεκαετία τοῦ ’50 καὶ τοῦ ’60 ποὺ φτάσαμε στὴν ἀκμὴ ἀπὸ ἄποψη πληθυσμοῦ καὶ ρυθμοῦ ἀνάπτυξης;
Ὄχι. Δὲν εἴχαμε ἀκόμη φῶς καὶ νερὸ, Κέντρα Ὑγείας, δρόμους, τηλεπικοινωνίες κλπ. Ὄμως εἴχαμε ἀνθρώπους καὶ ψυχὴ καὶ χιοῦμορ καὶ δύναμη καὶ ἐλπίδα ὅτι τὰ χρόνια ποὺ ἔρχονταν θὰ ἦταν καλύτερα καὶ θὰ ἐπούλωναν ὁριστικὰ τὰ τραύματα τῆς Κατοχῆς καὶ τοῦ Ἐμφυλίου.
Τὼρα τὰ ἔχομε ὅλα αὐτὰ, ἀλλὰ δὲν ἔχομε ἀνθρώπους, καὶ τὰ μονότονα «Καλὰ.. εἴμαστε καλὰ», ἀκούγονται περισσότερο ὅπως ἡ φράση βαρειὰ ἀρρώστων καὶ τραυματιῶν ποὺ προσπαθοῦν νὰ δώσουν κουράγιο στὸν ἑαυτὸ τους παρὰ ὡς ἀπεικόνιση τῆς πραγματικότητας.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ ἔθνους δυστυχῶς ἀναβάλλεται ἀγαπητοὶ μου.

ΚΑΛΑ, ΚΑΛΑ
ΚΑΛΑ, ΚΑΛΑ....ΟΛΑ ΚΑΛΑ. ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ.
Εἰς τὸ σχεδὸν ἔρημο πλέον χωριό μου ὅπου πέρασα τὸ Πάσχα, ἡ φράση αὐτὴ ἐπαναλαμβάνεται μονότονα ἀπὸ τοὺς παροδικοὺς ἐπισκέπτες στὰ κινητὰ τους τηλέφωνα ποὺ εἴτε ἦταν κάποτε μόνιμοι κάτοικοι εἴτε ἀπὸ τοὺς ἐπιγόνους τους ποὺ ἐξακολουθοῦν καὶ διατηροῦν τὰ σπίτια τῶν γονιῶν τους. Μιλοῦν περισσότερο στὰ κινητὰ παρὰ ὁ ἕνας στὸν ἄλλο.
Ἡ ἐκκλησία μισογέμισε τὸ βράδυ τῆς Ἀνάστασης καὶ μετὰ σχεδὸν ξαναερήμωσε, ὅπως ὅλη τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ἡ σύνθεση τοῦ ἐκκλησιάσματος ἀντικατοπτρίζει τὴν σοβαρὴ, θανάσιμη δημογραφικὴ κατάσταση.
Μόνον δύο παιδιὰ, καμιὰ δεκαπενταριὰ νέοι μεταξύ 18-40, καὶ ἀπ’ἐκεῖ καὶ πέρα γερουσία ντυμένη μάλλον φτωχὰ, μαζεμένη, σκεπτικὴ, κλεισμένη στον ἑαυτὸ της ποὺ παρὰ ταῦτα ἐξακολουθεῖ νὰ συντηρῇ πάθη καὶ μικρὸτητες ποὺ δὲν ἐπιτρέπει στοὺς σαράντα νὰ ἀνοίξουν τὴν άγκαλιὰ τους στοὺς ἄλλους τόσους.
Λίγα τὰ «Χριστὸς Ἀνέστη» καὶ ἀκόμη λιγότερα τὰ «Ἀληθῶς Ἀνέστη». Μία κροτίδα σκάει καὶ ἡ ἠχὼ ἀναμεταδίδεται ἀπὸ τὴν ἐλατόφυτη πλαγιὰ, ἴσα ἴσα γιὰ νὰ μὴν χαθῇ τελείως ἡ παράδοση.
Στὸν κάμπο τῆς Λαμίας τὰ πράγματα εἶναι πιο ζωηρά, καθὼς φαίνονται βεγγαλικὰ νὰ χρωματίζουν ἐδῶ καὶ ἐκεῖ τὶς θέσεις τῶν πεδινῶν χωριῶν, τῆς Ἡράκλειας, τοῦ Μοσχοχωρίου, τῆς Βαρδάτας, τῆς Ἀνθήλης.
Ὅ,τι ἔδινε ζωὴ στὸ χωριὸ, οἱ νέοι, οἱ ἱστορίες, τὰ χοντροκομμένα ρουμελιώτικα ἀστεῖα, τὰ ἔθιμα, τὰ κοπάδια, τὰ χωράφια, ἔχουν πέσει θύματα τοῦ ἀσύμμετρου πολέμου στὸν ὁποῖο βρισκόμαστε καὶ τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας τοῦ μεταμοντέρνου κόσμου μας.
Ἦταν ἡ ζωὴ καλύτερα τὴν δεκαετία τοῦ ’50 καὶ τοῦ ’60 ποὺ φτάσαμε στὴν ἀκμὴ ἀπὸ ἄποψη πληθυσμοῦ καὶ ρυθμοῦ ἀνάπτυξης;
Ὄχι. Δὲν εἴχαμε ἀκόμη φῶς καὶ νερὸ, Κέντρα Ὑγείας, δρόμους, τηλεπικοινωνίες κλπ. Ὄμως εἴχαμε ἀνθρώπους καὶ ψυχὴ καὶ χιοῦμορ καὶ δύναμη καὶ ἐλπίδα ὅτι τὰ χρόνια ποὺ ἔρχονταν θὰ ἦταν καλύτερα καὶ θὰ ἐπούλωναν ὁριστικὰ τὰ τραύματα τῆς Κατοχῆς καὶ τοῦ Ἐμφυλίου.
Τὼρα τὰ ἔχομε ὅλα αὐτὰ, ἀλλὰ δὲν ἔχομε ἀνθρώπους, καὶ τὰ μονότονα «Καλὰ.. εἴμαστε καλὰ», ἀκούγονται περισσότερο ὅπως ἡ φράση βαρειὰ ἀρρώστων καὶ τραυματιῶν ποὺ προσπαθοῦν νὰ δώσουν κουράγιο στὸν ἑαυτὸ τους παρὰ ὡς ἀπεικόνιση τῆς πραγματικότητας.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ ἔθνους δυστυχῶς ἀναβάλλεται ἀγαπητοὶ μου.

Thursday, February 16, 2017

ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΥΣΕΩΣ

ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΥΣΕΩΣ

ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΥΣΕΩΣ

 

Παρακολουθῶ τὴν εἰδησεογραφία καὶ δὲν ξέρω γιὰ σᾶς, ἀλλὰ ἐγὼ πλέον διατελῶ σε πλήρη σύγχυση.

Ἀντικρουόμενες πληροφορίες, ἀληθεῖς καὶ ψευδεῖς προερχόμενες ἀπὸ ὅλο τὸ φάσμα τῶν μέσων ἐπικοινωνίας κατακλύζουν τὸν Τύπο, τὰ τηλεοπτικὰ προγράμματα εἰδήσεων καὶ τὸ Διαδίκτυο.

Ἀφοροῦν ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας καὶ ὄχι μόνον τὴν πολιτικὴ, τὴν οἰκονομία, τὴν γεωπολιτικὴ, τὴν ἅμυνα καὶ τὴν Παιδεία.

Πάρτε για παράδειγμα τὴν ὑγεία.

Ἀκούγεται ὅτι ὁ Πρόεδρος  Τράμπ, ἀμφισβητεῖ τὴν ἀσφάλεια τῶν ἐμβολίων καὶ ἐξέδωσε Προεδρικὸ Διάταγμα μὲ τὸ ὁποῖο ἀπαγόρευσε τὸν ἐμβολιασμὸ τῶν παιδιῶν γιὰ 90 ἡμέρες. Ἀλήθεια ἤ ψέματα;

http://www.snopes.com/trump-eo-vaccine-ban/

Πράγματι τὸ 2014 εἶχε ἐκφράσει  ἀμφιβολίες γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν ἐμβολίων, πράγμα σοβαρὸ γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία ὅταν διατυπώνεται ἀπὸ τὸν ὑποψήφιο Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ.

Ὅμως εἶναι ψευδὲς ὅτι ὑπέγραψε τὸ Διάταγμα στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται πηγὴ που παραθέσαμε πιο πάνω.

Ἡ ζημιὰ ὅμως ἔγινε. Γνωστὴ μου μητέρα βρέφους, μὲ κάπως ἰδιαίτερες ἀπόψεις γύρω ἀπὸ θέματα ὑγείας, ἀρνεῖται νὰ τὸ ἐμβολιάςῃ ἐπικαλούμενη τὸ πιο πάνω ἄρθρο, προσυπογράφοντας συνωμοσιολογικὲς θεωρίες περί ἐμβολίων καὶ ἀγωνίζομαι νὰ τὴν πείσω γιὰ τὸ ἀντίθετο, παραθέτοντας τὰ ἐπίσημα ἐπιστημονικὰ δεδομένα ποὺ μὲ κόπο καὶ δυσκολίες συγκέντρωσαν συνάδελφοι ἀπ’ ὅλο τὸν κόσμο.

Ναὶ οἱ ἐμβολιασμοὶ ἔχουν μικροὺς στατιστικὰ κινδύνους σοβαρῶν συμβαμάτων γιὰ τὰ παιδιὰ, ἀλλὰ τὸ ὄφελος ἀπὸ τὴν  προστασία ἀπὸ θανατηφόρα νοσήματα εἶναι τεράστιο.  

Ἡ ἁπάντησή της;  «Καὶ ποῦ ξέρω ὅτι λένε τὴν ἀλήθεια». Ἡ δικὴ μου ἀπάντηση ἦταν «Τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἀρρωσταίνουν τὰ παιδιὰ ἀπό εὐλογιὰ ποὺ ἐκριζώθηκε καὶ πολυομυελίτιδα, πλὴν ἀτυχῶν περιπτώσεων ποὺ οἱ γονεῖς τους ἀρνήθηκαν νὰ τὰ ἐμβολιάσουν»

Νὰ ἕνα ἄλλο παράδειγμα, τὸ ὁποῖο βρῆκα στὸν ἱστότοπο τοῦ zerohedge.

http://www.zerohedge.com/news/2017-02-15/youtube%E2%80%99s-biggest-personality-pewdiepie-wrongly-defamed-being-anti-semite

Αὐτὸς ὁ νέος εἶχε 53.000.000 συνδρομητὲς στὸ youtube σχολιάζοντας ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια.

Ἀποφάσισε νὰ ἀρχίση νὰ σχολιάζη τὴν ἐπικαιρότητα καὶ τὰ ἤθη τῶν νέων.

Στοιχημάτισε ὅτι γιὰ 5 δολλάρια οἱ νέοι κάνουν ὁ,τιδήποτε.

Τοὺς εἶπε λοιπόν νὰ φωτογραφηθοῦν μὲ ἐπιγραφὲς ποὺ ἔλεγαν «Σκοτῶστε τοὺς Ἐβραίους», θεωρώντας ὅτι εἶναι μία ἀκραία ἀρνητικὴ ἀποτόπαιη πράξη τὴν ὁποία θὰ εἶχαν δυσκολία νὰ πραγματοποιήσουν οἱ νέοι, ποὺ ὡστόσο γιὰ πέντε δολλάρια μερικοὶ τὴν ἔκαναν, δείχοντας πόσο ἀδύνατη εἶναι ἡ ἠθικὴ καὶ ἡ δεοντολογία ἀνάμεσά τους, σὲ σημεῖο ποὺ ἡ εὐτελής ὑλικὴ ἀμοιβὴ νὰ νικᾶ κατὰ κράτος καὶ τὶς δύο.

Τὸ πιὸ ἔγκυρο οἰκονομικὸ περιοδικὸ ποὺ κυκλοφορεῖ, τὸ Wall Street Journal, δημοσίευσε ἄρθρο ποὺ τὸν κατηγόρησε για ἀντισημιτισμὸ, ἐνῶ ὁ ἴδιος οὐδέποτε ἐξέφρασε ἀντισημιτικὲς ἰδέες καὶ ἐνῶ ἡ ὅλη ὑπόθεση ἦταν ἕνα κακόγουστο μὲν, ἀστεῖο δὲ καὶ ὅπου τὸ βάρος τοῦ νοήματος ἦταν ὅτι τὸ χρῆμα ἐξαγοράζει πολύ φθηνὰ ὅ,τιδήποτε καὶ ὄχι ὁ ἀντισημιτισμὸς τοῦ νέου.

Κινδυνεύει νὰ καταστραφῇ οἰκονομικὰ καθὼς οἱ συνδρομητὲς του ἄρχισαν νὰ ἀποχωροῦν μαζικὰ, συνεργαζόμενες ἐπιχειρήσεις ἀνέστειλαν τὴν συνεργασία τους κοκ.

Μόνον ἡ μαζικὴ ἀντίδραση στὸ Διαδίκτυο γύρω ἀπὸ τὴν ἐκτὸς νοήματος, καταχρηστικὴ προβολή τοῦ ἀστείου μὲ στρεβλό τρόπο τὸν διασώζει ἀπ’ὅτι φαίνεται.

Τὰ πράγματα γίνονται πιο σοβαρά ὅταν ἔρχωνται ἀντικρουόμενες πληροφορίες γύρω ἀπὸ θέματα ποὺ μᾶς ἀφοροῦν πιό ἄμεσα καὶ πιο οὐσιαστικὰ.

Θὰ τελειώςῃ ἡ περίφημη ἀξιολόγη ἤ ὄχι; Θὰ μείνῃ ἤ δὲν θὰ μείνῃ τὸ ΔΝΤ στὸ Ἑλληνικὸ πρόγραμμα; Εὐρώ ἤ δραχμὴ; Πάλι.

Θὰ μᾶς ριχτῆ ἤ ὄχι ἡ Τουρκία;

Ἄλλα λέει ὁ ἕνας καὶ ἄλλα ὁ ἄλλος. Ὄχι μόνον οἱ γραφειοκράτες τῆς ΕΕ καὶ οἱ περσόνες ποὺ παριστάνουν τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς πατρίδας μας, ἀλλὰ καὶ οἰκονομολόγοι, ἀναλυτὲς, think tanks καὶ πάει λέγοντας.

Ἄσε τὸν πόλεμο πού μαίνεται στὴν Ἀμερικὴ μεταξύ Λευκοῦ Οἴκου καὶ ὅλων τῶν δομῶν, ὀργανισμῶν, καὶ συμφερόντων τῆς Νέας Τάξης στὴν Ἀμερικὴ καὶ τὴν Εὐρώπη.

Αὐτὴ τὴν φορὰ δὲν πρόκεται ἁπλὰ γιὰ σύγκρουση ἑρμηνειῶν στὸ πλαίσιο ἑνὸς διαλόγου μὲ βάση γνήσιες πληροφορίες, ἀλλὰ γιὰ ἐνσυνείδητη προσπάθεια διοχέτευσης μεγάλης ποσότητας χαλκευμένων πληροφοριῶν σὲ ὑψηλή συχνότητα μὲ σκοπό τὴν ἀφαίρεση τῆς δυνατότητας ἀπὸ τὸν κοινὸ πολίτη νὰ συναγάγῃ συμπεράσματα μὲ βάση τὴν ροὴ αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν καὶ νὰ λάβῃ τὰ μέτρα του στὴν ἀντιπαράθεση του μὲ ὅλους ὅσους ἐπιβουλεύονται τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν εὐημερία του μὲ πρῶτο καὶ κύριο ἐχθρὸ τὸ κράτος. Πρῶτο θῦμα εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ δεύτερο ὅ,τι ἔχει ἀπομείνῃ ἀπὸ τὴν ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη μεταξὺ τῶν κοινῶν ἀνθρώπων, ὅπως εγὼ καὶ σεῖς.

Χωρὶς ὅμως ἔγκυρη πληροφόρηση καὶ χωρὶς ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη καταρρέει τὸ κοινωνικὸ καὶ πολιτικὸ οἰκοδόμημα, καὶ ὠφελεῖται ἡ πειθαρχημένη ὀλιγαρχία ἡ ὁποία καὶ ἔγκυρη πληροφόρηση διαθέτει καὶ τιμωρεῖ ἀδυσώπητα τὴν ὁποιαδήποτε προδοσία ἐμπιστοσύνης.

Ἄν ὑπ’αὐτὲς τὶς συνθῆκες περιμένωμε διάσωση, ἀνάπτυξη καὶ ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίση, νομίζω ὅτι εἴμαστε μακριά ξημερωμένοι.  

 

 

Monday, January 23, 2017

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2017: ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΜΑΤΣ....

Στις 20 Ιανουαρίου, 2017 ο Ν. Τραμπ έγινε ο 45ος Πρόεδρος των ΗΠΑ.
Πρόκειται για μία άνευ προηγουμένου ανατροπή, η θα τον δούμε κι αυτόν να ανακρούει πρύμνα και να κάνει τα αντίθετα από εκείνα τα οποία υποσχέθηκε προεκλογικά; 
Η ομιλία ανάρρησης στο ύπατο κοσμικό αξίωμα λέει ότι είναι αποφασισμένος να συγκρουσθεί με την Νέα Τάξη Πραγμάτων, όπως και οι επιλογές των συνεργατών του.
Η αντίδραση των θύραθεν ΜΜΕ, από πολλού οργάνων της ΝΤΠ, φανερώνει ότι αντιμετωπίζουν το πρώτο ενδεχόμενο ως πολύ πιο πιθανό από το δεύτερο.
Δεν είναι μόνον τα ΜΜΕ.
Ολόκληρο το οπλοστάσιο της ΝΤΠ έχει επιστρατευθεί για να του αφαιρέσει αξιοπιστία, να στρέψει τον λαό εναντίον του και ακόμη και να του επισείσει την απειλή της εθνικής προδοσίας μέσω των "διαρροών" της MI6 και της CIA για την σχέση του με την Ρωσσία. Αμφότερεςς οι υπηρεσίες  έχουν ως αντικείμενο είναι πέραν της συλλογής πληροφοριών προς όφελος του κράτους και η εξουδετέρωση κινδύνων που απορρέουν από την δραστηριότητα εχθρικών κατασκοπευτικών δυνάμεων, η παραπληροφόρηση, η διακίνηση παρανόμων κεφαλαίων προερχομένων από την εμπορία ναρκωτικών κλπ κλπ., οι δολοφονίες, βασανιστήρια και η ανατροπή καθεστώτων που δεν είναι αρεστά στην ΝΤΠ, η συνεργασία και η στήριξη του ISIS και άλλα παρόμοια.
Από κοντά και το Χόλιγουντ με τους αστέρες να ξιφουλκούν εναντίον του νομίζοντας ότι ο πραγματικός κόσμος είναι ίδιος μ' αυτόν των παραμυθιών της οθόνης. Όλοι και όλες απεξαρτημένοι, στον πέμπτο η έκτο σύζυγο η σύντροφο, εξαρτάται πως το βλέπεις, με τους νεαρούς βλαστούς τους να αντιμετωπίζουν "άγχος σεξουαλικής τυτότητας", κατά βάθος αξιοθρήνητοι οι περισσότεροι/ες, πίσω από την τεχνητή λάμψη και πέρα και πάνω από το ταλέντο που τους χάρισε ο Θεός το οποίο εξακολουθεί να βρίσκει δρόμους προς τις ψυχές μας.
Άσε τις μαινάδες που φλομωμένες από το "Sex and the city" με επικεφαλής την προ πολλού παρακμάσασα Εκάτη του λεγομένου γυναικείου κινήματος, Gloria Steinem, της οποίας το γραπτά μυρίζουν χειρότερα από τους υπονόμους της Ν. Υόρκης,  θεωρούν ότι τα παιδιά που πρόκειται να φέρουν στον κόσμο είναι εξάρτημα του σώματός τους που μπορούν να το κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να ρωτήσουν κανέναν περιλαμβανομένης της δολοφονίας τους πριν έρθουν στην ζωή και το μόνο που τις/τους νοιάζει όπως και τους παντοειδείς ομοφυλόφυλους είναι η αναγωγή της αχαλίνωτης λαγνείας τους σε νομοθετημένο δικαίωμα και η εξίσωση του παρά φύσιν με το φυσιολογικό καθώς και η αφαίρεση του δικαιώματος της πλειοψηφίας να αντιδράσει με νόμιμο τρόπο σ' αυτή την φρικτή παραμόρφωση.
Μάλιστα. Αυτοί είναι οι διαμαρτυρόμενοι.
Δεν ενδιαφέρονται για την ανεργία και την εγκληματικότητα στην χώρα τους, τις συμμορίες, τα ναρκωτικά, την παράνομη εργασία και μετανάστευση, την απομύζηση της ζωής τους από μία δράκα τραπεζιτών και διανοοούμενων,  που είναι αποφασισμένοι να τους αφαιρέσουν κάθε έννοια ταυτότητας και το δικαίωμα να την υπερασπίσουν και εδώ γίνεται η μεγάλη τερατογένεση.
Ξαφνικά η Αριστερά συμπορεύεται με την την ΝΤΠ, την στηρίζει και υιοθετεί την πολτοποίηση όλων των κριτηρίων ατομικής θρησκευτικής και εθνικής ταυτότητας, υποτάσσεται στους τραπεζίτες και κυρίως στον Σόρος, συνεργεί στην καταλήστευση των εθνικών πληθυσμών, όπου έχει την εξουσία, θεσμοθετεί την παραπληροφόρηση αναλαμβάνοντας τον έλεγχο των ΜΜΕ, ενώ οι πολίτες παραμένουν απαθείς και αποχαυνωμένοι  μπροστά στις τηλεοράσεις τους.
Είναι ο κος Τράμπ ένας νέος Κέννεντυ η Άϊζενχάουερ; Όχι βέβαια.
Απέχει πολύ, καθώς το πολιτικό κατεστημένο όλα αυτά τα χρόνια φρόντισε να απογυμνώσει την πολιτική από άνδρες και γυναίκες ικανούς και ικανές να ηγηθούν ξεκινώντας από τον Ουάλλας στα τέλη της δεκαετίας του 1940.
Αλλά λέει τα προφανή τα οποία βέβαια δεν αρέσουν και τα οποία θα επιθυμούσα να ακούω και από δικούς μας πολιτικούς.
1. Επιστροφή της παραγωγικής βάσης στην Δύση.
2. Τέρμα το τσουνάμι της παράνομης μετανάστευσης και προστασία των συνόρων.
3. Πρώτα οι ΗΠΑ και μετά όλοι οι άλλοι.
4. Το ΝΑΤΟ χρειάζεται να αντικατασταθεί μία άλλη δομή συλλογικής άμυνας.
5. Εκτεταμένο πρόγραμμα αποκατάστασης των υποδομών της χώρας
6. Συνεννοήση και όχι αντιπαλότητα με την Ρωσσία
7. Τέρμα στην παντοκρατορία των Γερμανών στην Ευρώπη.
8. Αποκατάσταση της λειτουργίας του εθνικού κράτους.
Και βλέπομε.
Η ΝΤΠ θα αντιδράσει και θα αντιδράσει δόλια και βίαια, αυτό είναι βέβαιο, και γι' αυτό εμείς οι ταλαίπωροι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, καθώς αυτή θα είναι μία σύγκρουση κολοσσιαίων διαστάσεων και θα βρεθούμε στην μέση.